ความเป็นมาของ EGG DIGITAL

บริษัท EGG DIGITAL จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556 เป็นบริษัทสัญชาติไทยในกลุ่มธุรกิจดิจิทัลภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยในช่วงเวลานั้นเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านออนไลน์ โซลูชั่น (Online Solution) และโมบายล์ มาร์เก็ตติ้งแพลทฟอร์ม (Mobile Marketing Platform)

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา บริษัทได้ขยายธุรกิจตามวิสัยทัศน์ที่มองเห็นความสำคัญของการผลักดันให้เกิดองค์กรที่มีขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (data-driven organiztion) ต่อยอดออกมาเป็นธุรกิจให้คำปรึกษาข้อมูลด้านการค้าปลีก และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้ามาผ่านขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการให้คำปรึกษาและพัฒนาการใช้สื่อในเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมลูกค้าซึ่งสามารถวัดผลได้

ปัจจุบัน EGG DIGITAL นำโดย ดร. ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณรัฐธีร์ เจริญรัตน์วรกุล ผู้จัดการทั่วไป ดูแลบริหารงานด้านมีเดีย เอเจนซี่และแพลทฟอร์ม โซลูชั่นและแพลตฟอร์มโซลูชั่น คุณวรภัทร งามเจตวรกุล ผู้จัดการทั่วไป รับผิดชอบงานด้านธุรกิจค้าปลีกทั้งประเทศไทยและมาเลเซีย คุณชัชพล องนิธิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป สื่อโฆษณาทั้งในด้านออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมด้วยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และทีมงานรุ่นใหม่ที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจ ร่วมส่งมอบมูลค่าจากข้อมูลให้กับลูกค้าสู่ผู้บริโภค

VISION

EGG DIGITAL คือผู้นำด้านข้อมูล และมีเดียโซลูชันครบวงจรแถวหน้าของไทย พร้อมตอบโจทย์ให้ทุกลูกค้าองค์กร สามารถรับมือกับความท้าทายนี้ได้อย่างเหนือชั้น ด้วยจุดแข็งด้านเทคโนโลยี ทั้งคลาวด์ เทคโนโลยีประมวลผลและบริหารจัดการข้อมูลมหาศาล ระบบสมองกลขั้นสูง (Advanced Modeling – AI/ML) ที่ฝังอยู่ในแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งมีความอัจฉริยะ แม่นยำ รวดเร็ว และยืดหยุ่น สามารถรองรับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตาม เทรนด์ได้ตลอดเวลา รวมทั้งทีมงาน 3D ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ทั้ง D-Data scientist นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, D-Data engineer วิศวกรข้อมูล, D-Data analyst  นักวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน Ommi Channel แพลตฟอร์ม ที่เชื่อมต่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้แบบไร้รอยต่อ

MISSIONS

EGG DIGITAL มั่นใจว่าเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและสินค้าแบรนด์ต่างๆ โดยจะเร่งขยายธุรกิจไปสู่ตลาดทั่วประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเสริมให้กลุ่มลูกค้ารีเทล ห้างค้าปลีก และอีคอมเมิร์ซ พร้อมทรานสฟอร์มรับมือกับการทำธุรกิจยุคดิจิทัลได้อย่างตรงจุดและเติบโตอย่างยั่งยืน

BOARD OF DIRECTORS

ดร. ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์
CEO EGG DIGITAL

ดร.ธีรเดช เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่สร้างผลงานโดดเด่นมีบทบาทสำคัญในการปรับองค์กรธุรกิจรีเทลให้มุ่งเน้นดิจิทัลที่คำนึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง นำประสบการณ์ความรู้ความสามารถในวงการวิเคราะห์ข้อมูล ดาต้าวิจัยเชิงลึกด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงการใช้สื่อโฆษณา ที่มีมามากกว่า 25 ปีมาใช้ประโยชน์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและทำให้เกิดกำไรสูงสุด ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างมีกลยุทธ์

คุณรัฐธีร์ เจริญรัตน์วรกุล

GM Platform & Media Solutions

ด้วยประสบการณ์ด้านการตลาดดิจิทัลกว่า 20 ปี เคยร่วมงานกับทั้งเอเจนซี่ระดับโลกและแบรนด์ระดับประเทศ ในการสร้างแคมเปญกว่า 500 แคมเปญ

ให้กับกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค, ธนาคาร, ธุรกิจการสื่อสาร และกลุ่มบริษัทค้าปลีก ทำให้มีความเชี่ยวชาญในการผสมผสานดิจิทัลโซลูชันกับเทคโนโลยี เพื่อสร้างแคมเปญหรือแพลทฟอร์มที่ตอบโจทย์ทั้งกับผู้บริโภคและกลุ่มธุรกิจอย่างแคมเปญ รหัสใต้ฝา ที่พัฒนาเป็นเจ้าแรกและเปลี่ยนวิธีการชิงโชคของไทยไปจากเดิม

คุณวรภัทร งามเจตวรกุล

GM Business Analytics & Insights

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานพัฒนาลูกค้า
(Customer Development) กว่า 20 ปี เคยร่วมงานกับบริษัทชั้นนำระดับโลกมีประสบการณ์โดยตรงในการบริหารหมวดสินค้ากว่า​ 30 กลุ่มผลิตภัณฑ์มากกว่า 100 แบรนด์ ด้วยทักษะด้าน Analytical และ People Skills เป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อน พัฒนาและส่งผลให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจต่างๆเติบโต รวมไปถึงการใช้บทวิเคราะห์ที่หลากหลายส่งผลทำให้สามารถขยายและจัดกลุ่มธุรกิจให้สามารถขับเคลื่อนหน่วยงานกับ Sectors ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณชัชพล องนิธิวัฒน์

GM Insight-led Omnichannel Media Business

กำลังสำคัญในการก่อตั้งสายงานโฆษณา
เพื่อธุรกิจค้าปลีกแบบครบวงจร ทั้งสื่อการตลาด ส่วนบุคคล, สื่อออนไลน์และสื่อในห้าง วางรากฐานทีมงานทั้งกำลังคนและระบบงาน ตั้งแต่ส่วนปฏิบัติการในห้างร้านไปจนถึงส่วนขายและการตลาด
โดยสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจโฆษณาบนพื้นฐานความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าและใช้ข้อมูลมาวางแผนสื่อ

OUR LIFE AT EGG DIGITAL

Loading...