จะเป็นอย่างไรถ้าการช้อปปิ้งของคุณสนุกกว่าเดิมด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีอย่าง AR?

ประเทศจีนได้มีการเริ่มนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการกระตุ้น ให้วัยรุ่นจีนลดความเข้มข้นในการช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเวป e-commerce อย่าง Alibaba ออกมาช้อปปิ้งที่โลกออฟไลน์มากขึ้น

บริษัท Start Up ชื่อ “Coolhobo”  ได้สร้าง Application ที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยช้อปปิ้งได้อย่างน่าสนใจผ่าน AR Technology โดย Supermarket ใหญ่อย่าง Ole’ และ BLT ได้เข้ามามีบทบาทและร่วมพัฒนากับ Coolhobo ในการสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งออฟไลน์รูปแบบใหม่ ที่รับรองว่าไม่สามารถช้อปปิ้งแบบนี้บนโลกออนไลน์ได้

ในแอพประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ
.
1. ส่วนที่ให้คำแนะนำในการช้อปปิ้งที่ Supermarket ทั้งแนะนำเส้นทางที่สั้นทีสุดในการซื้อสินค้าตามรายการ, เวลาในการช้อปปิ้งตาม list สินค้า เป็นต้น
2. ส่วนที่แนะนำเรื่องสินค้า ทั้งข้อมูลหลัก รวมถึงประวัติ และ VDO โฆษณา
3. และส่วนที่เกี่ยวกับ Lifestyle ทั้งการดูรีวิว, เล่นเกมเพื่อค้นหาสินค้าใหม่ๆ และสะสมคูปองทำโปรโมชั่น เป็นต้น
.
โดยทั้งสามส่วนนี้คาดหวังว่าจะทำให้คนรุ่นใหม่ที่ช้อปออนไลน์ยอมผละตัวเองออกมาสู่ห้างร้านจริงๆมากขึ้น คงจะน่าสนใจมากหากวิวัฒนาการนี้ได้ถูกนำมาใช้จริงจังทั้งจีนและบ้านเรา

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ App นี้ : https://www.coolhobo.com/en/home#about

Video ตัวอย่างการใช้งานใน Supermarket :