LINE TV

แพลตฟอร์มคอนเทนต์ที่คัดสรรมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ

LINE TV ทำได้มากกว่าการเข้าถึงผู้บริโภค
ด้วยการตอบโจทย์ที่ตรงใจมากที่สุด

คอนเทนต์ที่ยังไม่เคยมีใครนำเสนอมาก่อน

คอนเทนต์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค

ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่น
และอิสระในการเลือกชม

เราช่วยยกระดับแคมเปญโฆษณาของคุณ
ให้เหนือกว่ามาตรฐานในวงการเดียวกัน

รูปแบบโฆษณาประเภทต่างๆ

LINE TV – โฆษณาประเภทต่างๆ

  • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • สามารถกำหนดความถี่ในการแสดงโฆษณาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • ค่าใช้จ่ายในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย : ค่าบริการเพิ่มเติม + 10% สำหรับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายชั้นที่1 และค่าบิการเพิ่มเติม +5% สำหรับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายชั้นที่2 เป็นต้นไป
  • อนุญาตให้บุคคลที่ 3 ได้แก่ Sizmek, Double Click และ Innovid ติดตามผลการลงโฆษณาได้
  • เมทริกซ์ในรายงานโฆษณา – การแสดงผลวิดีโอ, อัตราการดูวิดีโอจนจบ, CTR, ควอร์ไทล์ (ควอร์ไทล์แรก, ควอร์ไทล์กลาง, ควอร์ไทล์ที่ 3, ควอร์ไทล์ที่สมบูรณ์), ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์, อุปกรณ์ที่ใช้ การเข้าถึง และความถี่
  • Companion Banner (สามารถเลือกได้) : แสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้นและไม่รับรองการแสดงผลโฆษณา
  • ระยะเวลาการรอคอยสำหรับการจองลงโฆษณา คือ 5 วันทำการหลังส่งมอบเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว
Loading...