ปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการ หรือนักการตลาดยุคใหม่ยังคงสรรหาเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและคุ้มค่ากับการลงทุน
.
ซึ่งเครื่องมือการตลาดที่จะเข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็วที่สุดคือการเข้าถึงลูกค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ เพราะจากการสำรวจของ Gartner พบว่าผู้ใช้ถึง 98% จะเปิด SMS อ่าน โดยที่ 90% จากผู้ใช้ทั้งหมดจะเปิดอ่าน SMS หลังจากได้รับภายใน 3 นาที และมีอัตราการตอบกลับสูงถึง 45% อีกด้วย

ดังนั้น สิ่งที่นักการตลาดควรจะคำนึงถึงก่อนที่จะทำแคมเปญการตลาดผ่าน SMS มีดังนี้
.
1. Make it personal
สร้างความรู้สึกพิเศษและประทับใจให้กับลูกค้าของคุณ ด้วยการสร้าง SMS ที่เฉพาะบุคคล เช่น ขึ้นต้นข้อความด้วยการทักทายพร้อมกับชื่อผู้รับ อ้างอิงถึงสินค้าที่เคยซื้อไป พร้อมทั้งแนะนำสินค้าใหม่ที่เข้ากับลูกค้าคนนั้นๆ จะยิ่งเป็นการเชื้อเชิญให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำมากขึ้น
.
2. Make it relevant
คำนึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างลูกค้าที่ได้รับ SMS กับข้อความในนั้น ไม่ควรส่งข้อความเดียวไปยังลูกค้าทั้งหมด แต่ควรจะมีการแบ่งจัดกลุ่มตามประเภทต่างๆ เช่น เพศ อายุ ความสนใจ รายการสินค้าที่ซื้อล่าสุด เพื่อจะได้ส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าจริงๆ
.
3. Make it on time
ช่วงเวลาที่จะส่ง SMS ก็เป็นสิ่งที่ควรตระหนักถึงเช่นเดียวกัน ไม่ควรส่งข้อความไปในช่วงเวลาดึกๆ หรือช่วงเวลาพักผ่อนของลูกค้า จากการสำรวจพบว่าช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงในการส่ง SMS ในวันธรรมดาคือ 8 โมงเช้า และเที่ยงวัน รวมไปถึงช่วงเวลาตั้งแต่ 5 โมงเย็น ถึงหนึ่งทุ่ม ส่วนวันเสาร์จะเป็นช่วง 8 โมงถึงเที่ยง และวันอาทิตย์จะเป็นเวลา 9 โมงเช้า เที่ยงวัน และช่วงระหว่าง 4 โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่ม
.

Website: www.eggdigital.com
LINE: @eggdigital
E-mail: eggdigital@ascendcorp.com
Call center: 02–020–2364