เจาะใจผู้บริโภคได้มากขึ้นด้วยหลักจิตวิทยาและการตลาด

จิตวิทยากับการตลาด อาจจะดูเป็นเรื่องที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน แต่หากมองลึกลงไปแล้ว ทั้งสองศาสตร์นี้มีสิ่งที่ซ้อนทับกันอยู่ โดยนักการตลาดสามารถนำหลักจิตวิทยามาใช้ในงานในรูปแบบที่สร้างสรรค์ และดึงดูดผู้บริโภคได้ดังนี้

1. สร้างข้อความที่ดึงดูดใจโดยการเน้นถึงผลลัพธ์หรือสิ่งที่ผู้บริโภคจะได้รับมากกว่าการอธิบายองค์ประกอบของสินค้า

2. เน้นจุดบกพร่อง และแน่นอนคุณไม่ได้อ่านผิด! เพราะการพูดถึงข้อบกพร่องของสินค้าจะทำให้ผู้บริโภคไว้วางใจในแบรนด์ และมองว่าแบรนด์มีความจริงใจมากกว่านั่นเอง

3. วางตำแหน่งของคู่แข่งของแบรนด์คุณใหม่ โดยมองจากมุมของผู้บริโภคว่ารับรู้แบรนด์นั้นๆอย่างไร มากกว่าการเปรียบเทียบองค์ประกอบ เพราะจะทำให้คุณสามารถนำเสนอสินค้าในมุมมองที่แตกต่างจากคู่แข่ง และทำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเลือกแบรนด์ของคุณมากกว่า

4. ทำให้ลูกค้าประจำของคุณรู้สึกพิเศษ ด้วยการโปรโมทสินค้านั้นแบบ Exclusive ก่อนลงตลาดทั่วไป

5. พูดถึงความกลัว ความไม่มั่นคง และความสงสัยต่อสินค้าของคุณ ซึ่งจะก่อให้เกิดแรงกระตุ้นในการซื้อมากกขึ้น เพราะผู้บริโภคต้องการหลีกเลี่ยงความกลัวเหล่านั้น

Website: www.eggdigital.com
LINE: @eggdigital
E-mail: eggdigital@ascendcorp.com
Call center: 02–020–2364