ปัจจุบันการค้าขายในโลกออนไลน์ มีทั้งในรูปแบบผ่านเว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์ (e-commerce) และการเข้าใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile e-commerce หรือ m-commerce) ซึ่งมักจะเปรียบเทียบกันว่า ส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะเข้าผ่านโทรศัพท์มือถือมากกว่าถึงสองในสาม ดังนั้นควรออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้เป็น Responsive Disign รวมไปถึงการสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานนั่นเอง
.
ตัวเลขที่น่าสนใจจากการสำรวจพบว่า ยอดขายที่มาจากช่องทางโทรศัพท์มือถือ ตกไปอยู่กับแอพพลิเคชั่น มากกว่าเว็บไซต์ ถึง 3 เท่า ซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบการใช้งานที่ดีและใช้ง่ายกว่าในเว็บไซต์ รวมไปถึงผู้บริโภคที่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนั้นมีแนวโน้มท่ีจะเป็นลูกค้าที่จงรักภักดีกับแบรนด์ และมีการใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นเป็นประจำอีกด้วย
.
แต่อีกแง่มุมหนึ่งที่ควรคำนึงถึงคือ ผู้ค้าปลีกบางเว็บไซต์มียอดสั่งซื้อผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือน้อย แต่กลับมียอดสั่งซื้อจากผู้ใช้เดียวกันผ่านเข้ามาทางช่องทางอื่น (cross-device transaction) ซึ่งอาจจะเกิดมากจากปัญหาการใช้งานที่ยุ่งยากของเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มือถือ แต่ลูกค้ามีความตั้งใจซื้อสินค้านั้นจริงๆ จึงข้ามไปซื้อสินค้าที่ช่องทางอื่น ซึ่งเหตุการณ์เชื่อมต่อระหว่างสองช่องทางนี้ อาจจะเป็นรูรั่วที่ทำให้ธุรกิจของคุณเสียลูกค้าไปได้
.
ดังนั้น ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงการเพิ่มช่องทางการซื้อสินค้าทางโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น โดยจะต้องมีการใช้งานที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก เพื่อลดโอกาสในการสูญเสียลูกค้าไปนั่นเอง
.

Website: www.eggdigital.com
LINE: @eggdigital
E-mail: eggdigital@ascendcorp.com
Call center: 02–020–2364