Open Platform

ยกระดับการทำธุรกิจในยุค Next Normal

พร้อมเชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์
ทั่วประเทศไทยและทั่วโลก

ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต วัตถุดิบ การชำระเงิน ระบบขนส่ง ฐานลูกค้า ผู้พัฒนา
แอพลิเคชั่นอื่นๆ เพื่อยกระดับการทำธุรกิจในยุค Next Normal พร้อมเป็นone-stop operation และ management platform

ผู้ผลิตวัตถุดิบ

ให้ผู้ผลิตวัตถุดิบเชื่อมต่อกับร้านค้าทั่วประเทศไทยกว่า 10,000 ร้านค้า พร้อมให้ร้านค้าสามารถ สั่งสินค้าได้ง่ายๆ จากระบบ EGG POS

การชำระเงิน

ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุค Cashless society ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบ E-Payment ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น TRUE MoneyWallet , Alipay และอื่นๆอีกมากมาย

ระบบขนส่ง

ตอบโจทย์การซื้อขายบน E-Commerce ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เน้นเรื่องความง่ายและความสะดวกสบายในการสั่งซื้อ

ผู้พัฒนาแอพลิเคชั่น

พร้อมเชื่อมต่อกับแอพลิเคชั่นอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย ของลูกค้าในยุคปัจจุบัน

ฐานลูกค้า

เข้าถึงฐานลูกค้าทรูมากกว่า 20 ล้านคนทั่วประเทศ (TBC)

Loading...