ทดสอบโพสต์ What’s New

ทดสอบโพสต์ What’s New

ธุรกิจในปัจจุบัน กำลังเผชิญหน้ากับการแข่งขันอันดุเดือด ต้องรับมือกับความต้องการของลูกค้า เพิ่มรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานไปพร้อมๆ กัน จึงเป็นที่มาของแนวคิด บอท (Bot) หรือหุ่นยนต์อัตโนมัติมาช่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ โดยข้อมูลจาก PWC...
Loading...