โลตัส ห้างสรรพสินค้าไฮเปอร์มาเก็ตที่มีสาขาทั่วประเทศกว่า 100 สาขา ทุกสาขาต่างมี LINE ของตัวเองในการสื่อสารกับลูกค้า ทำให้ข้อมูลลูกค้าถูกกระจายออก ไม่สามารถรวมเพื่อนำมาวิเคราะห์ภาพรวมได้

EGG Digital เราใช้เครื่องมือ Customer Data Platform (CDP) รวบรวมข้อมูลบน LINE ของโลตัสทุกสาขาเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้สามารถนำข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดมาวิเคราะห์ในที่เดียวกัน และใช้ระบบ Business Intelligence นำเสนอข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบ Dashboard ทำให้เห็นยอดขายทุกสาขาทั่วประเทศในที่เดียวกัน สามารถวิเคราะห์โอกาสในการขาย การตลาด พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น รวมทั้งใช้ระบบ Marketing Automation ในการบริหารการสื่อสารผ่าน LINE ของทุกสาขาในที่เดียวกัน ช่วยลดต้นทุนทางการตลาด
Loading...