O2O Marketing คือโมเดลธุรกิจแบบ Online to Offline ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างข้อดีของการขายของบนของโลกออนไลน์ และนำจุดแข็งของการขายแบบออฟไลน์เอาเข้ามาช่วยยกระดับการบริการบนโลกออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขายให้มากยิ่งขึ้น

อยากเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึง O2O คือคำตอบ

ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้การซื้อขายออนไลน์นั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการซื้อขายในโลกออฟไลน์นั้นมากกว่าอย่างแน่นอน โดยการซื้อขายในแบบออฟไลน์นั้นคิดเป็น 98% ของการซื้อขายสินค้าทั้งหมดเลยทีเดียว นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่คุณควรเริ่มทำการตลาดแบบ O2O เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและรอบด้าน

โดยวิธีการทำการตลาดในแบบ O2O จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ เพราะมีทั้งหน้าร้านที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าหรือบริการได้ แล้วค่อยกลับมาสั่งสินค้าออนไลน์หากตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการเหล่านั้น หรือในขณะเดียวกันยังสามารถเลือกซื้อสินค้าจากโลกออนไลน์แล้วมารับสินค้ากับสาขาใกล้บ้าน ซึ่งเป็นวิธีในการช่วยเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ทุกเวลาอีกด้วย นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยผลลัพธ์เหล่านี้

 • ได้ผลตอบรับที่สมบูรณ์จากผู้บริโภค ทั้งบนโลกออนไลน์และจากโลกออฟไลน์
 • O2O Platform คือช่องทางการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างมั่นใจ
 • ลดความกังวลของลูกค้า เพราะมีหน้าร้านที่สามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าได้จริง
 • เพิ่มยอดขายให้กับโลกออนไลน์ ด้วยการนำจุดแข็งของออฟไลน์เข้ามาใช้ร่วมกัน

อยากให้ธุรกิจอยู่รอด Omni Channel Marketing คือสิ่งที่ช่วยให้เป็นไปได้

Omni Channel คือกลยุทธ์ทางการแบบบูรณาการ ผสมผสานการสื่อสารในช่องทางต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อรวมเอาประสบการณ์การของการซื้อของออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อกำหนดตัวตนของแบรนด์ให้ชัดเจน ให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าได้ด้วยข้อมูลชุดเดียวกันทุกๆ ช่องทาง รวมถึงยังสามารถช่วยให้แบรนด์สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าได้อย่างละเอียดรอบด้าน ซึ่ง Omni Channel มีความโดดเด่นในเรื่องต่อไปนี้

 • ไม่ว่าจะเลือกสื่อสารด้วยช่องทางใด ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกันได้ทั้งหมด
 • ทำให้แบรนด์เป็นผู้รู้ลึก รู้จริง เข้าถึงและรู้ใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรอบด้านจากการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด
 • กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกใช้บริการได้ทุกช่องทาง ทุกสื่อ และได้การตอบรับด้วยข้อมูลเดียวกันจากแบรนด์
 • ทำให้เกิดการจดจำแบรนด์ที่ชัดเจน สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับกลุ่มเป้าหมายและลูกค้า

ความสำคัญของ Omni Channel

เชื่อมต่อทุกช่องทางการสื่อสารของแบรนด์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยให้แบรนด์จัดการข้อมูลในช่องทางต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแบรนด์ได้ทุกช่องทาง

ข้อดีต่อแบรนด์

 • เพิ่มยอดขายให้มากขึ้นทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
 • ควบคุมมาตรฐานการบริการได้อย่างดีเยี่ยม
 • ตอบโจทย์การช้อปปิ้งออนไลน์ของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น
 • เก็บข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • รักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างคงที่

ข้อดีต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

 • มีตัวเลือกในการซื้อสินค้าที่มากขึ้น หลากหลายช่องทาง
 • ได้รับการบริการและข้อมูลที่เหมือนกันจากทุกช่องทางการขาย
 • สะดวกสบายด้วยการช้อปออนไลน์ที่ส่งสินค้าให้ถึงหน้าบ้าน
 • สามารถซื้อสินค้าได้จากทุกช่องทางและได้รับการบริการแบบเดียวกัน

O2O Marketing และ Omni Channel คือเบื้องหลังความสำเร็จของร้านค้าระดับโลก

ไม่ว่าธุรกิจของคุณคืออะไร ก็สามารถวางกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการเลือกใช้ O2O Marketing และ Omni Channel เพื่อให้สร้างความโดดเด่นให้กับธุรกิจ จากการรวมเอาประสบการณ์ของทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว รวมถึงการสื่อสารที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลตรงกันจากทุกช่องทาง และรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ได้อย่างชัดเจน

 • ธุรกิจระดับโลกมากมายเลือกใช้การตลาดแบบ O2O Marketing และ Omni Channel
 • เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ตลาด และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างตรงจุด
 • ปรับการจัดการองค์กรใหม่ให้ทุกช่องทางทำงานด้วยข้อมูลชุดเดียวกัน
 • เพิ่มช่องทางการขายสินค้าและประชาสัมพันธ์ให้รอบด้านและครอบคลุม
 • เพิ่มยอดขายทุกช่องทางให้มากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษา

หากคุณต้องการการขายแบบบูรณาการที่รวมโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน และเพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในทุกๆ ช่องทางของธุรกิจคุณ คุณสามารถติดต่อ EGG Digital เพื่อปรึกษาข้อมูลการทำการตลาดแบบ O2O Marketing และ Omni Channel ได้ทันที EGG Digital ยินดีให้บริการ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างไม่หยุดยั้ง

Loading...