WeMall เว็บไซต์ E-Commerce ในเครือ ascend ที่มีข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง ทั้งข้อมูลลูกค้าบนเว็บไซต์ ข้อมูลสินค้าคงคลัง ข้อมูลการจัดส่ง รวมถึงระบบโลจิสติกส์ เมื่อต้องการวิเคราะห์ข้อมูลต้องใช้เวลาในการรวบรวมทำให้ไม่ทันต่อการปรับเปลี่ยนทางธุรกิจ
EGG Digital เรานำเสนอโซลูชั่นในการพัฒนาระบบ Customer Data Platform รวบรวมข้อมูลทุกแหล่งเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ แล้ววิเคราะห์ให้เห็นภาพออกมาชัดเจนในรูปแบบ Dashboard ที่เห็นทั้งในมุมของลูกค้า มุมของการบริหารสินค้า การจัดส่งสินค้า ทำให้สามารถ แก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ลดต้นทุนและเพิ่มยอดขายได้อย่างรวดเร็ว
Loading...